تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی است که توسط سرمایه‌گذاران برای ارزیابی ارزش ذاتی یک شرکت با تجزیه و تحلیل عوامل مالی و اقتصادی آن مانند درآمد، سود و روند بازار استفاده می‌شود.

پیمایش به بالا