آسیب شناسی عملیات بازارگردانی

بازارگردانی در بورس چیست؟

به‌طورکلی، هدف اصلی از بازارگردانی در بورس افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌ها، جلوگیری از نوسان شدید قیمت‌ها با محدود کردن دامنه نوسان، …

بازارگردانی در بورس چیست؟ ادامه مطلب »