گزارش بازدهی سبدگردان

از تاریختا تاریخTWRRبازده TWRR سالانهتوضیحات
1402/12/291403/01/011.9223,129.73روزانه
1402/12/231403/01/010.8748.467هفتگی
1402/11/011403/01/012.5487.955ماهانه
1402/09/011403/01/010.6141.912سه ماهه
1402/06/011403/01/01-2.004-3.441شش ماهه
1402/03/011403/01/01-8.336-9.923نه ماهه
1402/01/011403/01/0121.2821.216سالانه
1399/09/011403/01/0197.06922.584از تاریخ تاسیس تا کنون

درخواست مشاوره

کارشناسان سبدگردان سرمایه و دانش آماده پاسخ‌گویی و ارائه بهترین راهکارهای سرمایه‌گذاری به شما هستند.

با شماره 42548(021) داخلی 3 تماس بگیرید تا کامل راهنماییتون کنیم.

پیمایش به بالا