واحد سبدگردانی

محمدسعید حیدری

فوق لیسانس رشته مدیریت گرایش مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران

معامله‌گری کالا، معامله‌گری اوراق تأمین مالی، اصول مقدماتی بورس کالا، تحلیل‌گری بازار سرمایه، کارشناس عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه، معامله‌گری ابزار مشتقه،
ارزشیابی اوراق بهادار، تحلیل‌گری کالا، CFA level I

– کارشناس مشاور پذیرش در کارگزاری حافظ

– کارشناس مشاور پذیرش و مدیر سرمایه‌گذاری در کارگزاری توسعه فردا

– مدیر سبد در سبدگردان سرمایه و دانش

علی محسنی

علی محسنی

فوق لیسانس مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف

ارزشیابی اوراق بهادار، مدیریت سبد اوراق بهادار، تحلیل‌گری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه

– تحلیل‌گر در شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری کاریزما

– تحلیل‌گر در شرکت سبدگردان سرمایه و دانش

اسکرول به بالا