گزارش درآمدهای سبدگردانی

شرکت سبدگردان سرمایه و دانش (سهامی خاص)
جدول درآمد خدمات سبدگردانی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
درآمد ارائه خدمات  
  6ماهه منتهی به
  1402/06/31
درآمد کارمزد خدمات سبدگردانی به شرح زیر می‌باشد: 129,267,492,816
   
درآمد کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر می باشد:  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق 11,003,707,421
صندوق سرمایه‌گذاری صخره سرمایه و دانش 412,051,053
  140,683,251,290

درخواست مشاوره

کارشناسان سبدگردان سرمایه و دانش آماده پاسخ‌گویی و ارائه بهترین راهکارهای سرمایه‌گذاری به شما هستند.

با شماره 42548(021) داخلی 3 تماس بگیرید تا کامل راهنماییتون کنیم.

پیمایش به بالا