فلسفه سرمایه و دانش

سبدگردان سرمایه و دانش یک شرکت ارائه دهنده خدمات حفظ و ارزش سرمایه بر پایه بازار سرمایه ایران است. ما در سرمایه و دانش سرویس های مختلفی برای نیازهای مختلف طراحی کرده ایم و به مشتریانمان کمک می کنیم تا ارزش دارایی آن ها در افزایش یابد و آرامش مالی را تجربه کنند.

ما در سرمایه و دانش بر پایه تحلیل های علمی و دقیق اقتصادی و صنعتی فعالیت می کنیم. محاسبه ریسک سرمایه گذاری ها به دقت انجام می شود و تحلیلگران حرفه ای ما تلاش می کنند تا با شناخت فرصت های بی نظیر سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران، با در نظر گرفتن ریسک منطقی، به حفظ و افزایش ارزش دارایی های شما بپردازند. در سرمایه و دانش همه چیز شفاف است. گزارش‌ دهی مدون به مشتریان، جلسات حضوری و آنلاین گفتگو درباره پورتفوی سرمایه گذاری و همچنین ارائه مشاوره های اقتصادی بخشی از خدماتی است که تمامی مشتریان خدمت سبدگردانی در سبدگردان سرمایه و دانش دریافت می کنند.

ایجاد ارتباط انسانی عمیق با مشتریان برای ما بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل همکاران ما در بخش مدیریت ارتباطات مشتریان تلاش می کنند تا ضمن برقراری ارتباط عمیق در حین مدت قرارداد، پاسخ گوی کامل دغدغه های مشتریان باشند. ما در لحظات سخت در کنار مشتریانمان هستیم. هدف ما ارائه تجربه آرامش مالی است. به همین دلیل در تمامی لحظات آماده گفتگوایم تا دغدغه های سرمایه گذاری و مالی مشتریانمان را کم کنیم. شما در سرمایه و دانش به مدیران ارشد و تحلیلگران اصلی دسترسی دارید تا با آن ها گفتگو کنید و دغدغه هایتان را بیان کنید. ارتباط انسانی عمیق هدفی است که ما در سرمایه و دانش برای رسیدن به آن تلاش می کنیم.

خدمات مختلف ما برای همه افراد آماده شده است. سرویس سبدگردانی با هدف ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی بر اساس دغدغه های شخصی و فردی شماست. اگر هم علاقه مندید تا سهم کمتری از دارایی تان را در بازار سرمایه و از طریق حرفه ای های این بازار، سرمایه گذاری کنید؛ صندوق های سرمایه و دانش آماده اند تا ارزش دارایی شما را افزایش دهند. تفاوتی نمی کند کدام خدمت را انتخاب می کنید. ما در سرمایه و دانش با ایجاد ارتباط عمیق با شما و پاسخ گویی به دغدغه هایتان متهعدیم.

شرکت کارگزاری سرمایه و دانش از سال ۱۳۸۲ در بازار سرمایه ایران فعال است و از آن تاریخ تلاش کرده ایم تا با ارائه متفاوت سرویس های بازار سرمایه تجربه بهتری برای مشتریانمان به وجود آوریم. به همین دلیل از سال ۱۳۹۹ ارائه سرویس های مرتبط با سبدگردانی را جدا کردیم و شرکت سبدگردان سرمایه و دانش به طور رسمی آغاز به فعالیت نمود.

محاسبه ریسک

ما در سرمایه و دانش بر پایه تحلیل های علمی و دقیق اقتصادی و صنعتی فعالیت می کنیم. محاسبه ریسک سرمایه گذاری ها به دقت انجام می شود و تحلیلگران حرفه ای ما تلاش می کنند تا با شناخت فرصت های بی نظیر سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران، با در نظر گرفتن ریسک منطقی، به حفظ و افزایش ارزش دارایی های شما بپردازند. در سرمایه و دانش همه چیز شفاف است. گزارش‌ دهی مدون به مشتریان، جلسات حضوری و آنلاین گفتگو درباره پورتفوی سرمایه گذاری و همچنین ارائه مشاوره های اقتصادی بخشی از خدماتی است که تمامی مشتریان خدمت سبدگردانی در سبدگردان سرمایه و دانش دریافت می کنند.

ارتباط عمیق با مشتریان

ایجاد ارتباط انسانی عمیق با مشتریان برای ما بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل همکاران ما در بخش مدیریت ارتباطات مشتریان تلاش می کنند تا ضمن برقراری ارتباط عمیق در حین مدت قرارداد، پاسخ گوی کامل دغدغه های مشتریان باشند. ما در لحظات سخت در کنار مشتریانمان هستیم. هدف ما ارائه تجربه آرامش مالی است. به همین دلیل در تمامی لحظات آماده گفتگوایم تا دغدغه های سرمایه گذاری و مالی مشتریانمان را کم کنیم. شما در سرمایه و دانش به مدیران ارشد و تحلیلگران اصلی دسترسی دارید تا با آن ها گفتگو کنید و دغدغه هایتان را بیان کنید. ارتباط انسانی عمیق هدفی است که ما در سرمایه و دانش برای رسیدن به آن تلاش می کنیم.

خدمات گوناگون

خدمات مختلف ما برای همه افراد آماده شده است. سرویس سبدگردانی با هدف ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی بر اساس دغدغه های شخصی و فردی شماست. اگر هم علاقه مندید تا سهم کمتری از دارایی تان را در بازار سرمایه و از طریق حرفه ای های این بازار، سرمایه گذاری کنید؛ صندوق های سرمایه و دانش آماده اند تا ارزش دارایی شما را افزایش دهند. تفاوتی نمی کند کدام خدمت را انتخاب می کنید. ما در سرمایه و دانش با ایجاد ارتباط عمیق با شما و پاسخ گویی به دغدغه هایتان متهعدیم.

تجربه موثر

شرکت کارگزاری سرمایه و دانش از سال ۱۳۸۲ در بازار سرمایه ایران فعال است و از آن تاریخ تلاش کرده ایم تا با ارائه متفاوت سرویس های بازار سرمایه تجربه بهتری برای مشتریانمان به وجود آوریم. به همین دلیل از سال ۱۳۹۹ ارائه سرویس های مرتبط با سبدگردانی را جدا کردیم و شرکت سبدگردان سرمایه و دانش به طور رسمی آغاز به فعالیت نمود.

علاقه مندید با کارشناسان ما گفت و گو کنید!؟