دانش و تحلیل

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
نمودارها

وضعیت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان با در نظر گرفتن اثرات سویه دلتا

اقتصاد جهانی در قاب نمودارها
آبان ۱۷, ۱۴۰۰
راهکارهای مکمل برای اعطا و بازپرداخت تسهیلات در حوزه مسکن

راهکارهای مکمل برای اعطا و بازپرداخت تسهیلات در حوزه مسکن

راهکارهای مکمل برای اعطا و بازپرداخت تسهیلات در حوزه مسکن
مهر ۱۸, ۱۴۰۰
تحلیل محمد سعید حیدری

کنترل قیمت ها

کنترل قیمت ها، نیات خیر. نیات شر تهیه شده توسط تیم تحلیل شرکت سبدگردان سرمایه و دانش
مهر ۱۸, ۱۴۰۰

کارایی بازارهای مالی

کارایی در بازارهای مالی یکی از مباحث اصلی در مدیریت سرمایه گذاری
مهر ۱۸, ۱۴۰۰

بررسی مکانیزم عملکرد و آسیب‌شناسی عملیات بازارگردانی در بازار سرمایه ایران

بررسی مکانیزم عملکرد و آسیب شناسی عملیات بازارگردانی در بازار سرمایه ایران
مهر ۳, ۱۴۰۰
سعید حیدری

ریکاوری اقتصاد جهانی

تحلیل آقای دکتر محمد سعید حیدری مشاوره سرمایه گذاری شرکت سبد گردان سرمایه و دانش
شهریور ۲۴, ۱۴۰۰

تحلیل بنیادی شرکت بین المللی محصولات پارس

تحلیل بنیادی شرکت بین المللی محصولات پارس تهیه شده توسط تیم تحلیل شرکت سبدگردان سرمایه و دانش
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

مصاحبه کارشناسان

مصاحبه کارشناسان شرکت سبدگردان سرمایه و دانش
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

اینستاگرام

دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار