دانش و تحلیل

مهر ۱۸, ۱۴۰۰
تحلیل محمد سعید حیدری

کنترل قیمت ها، نیات خیر. نیات شر تهیه شده توسط تیم تحلیل شرکت سبدگردان سرمایه و دانش
مهر ۱۸, ۱۴۰۰

کارایی در بازارهای مالی یکی از مباحث اصلی در مدیریت سرمایه گذاری
مهر ۱۸, ۱۴۰۰

بررسی مکانیزم عملکرد و آسیب شناسی عملیات بازارگردانی در بازار سرمایه ایران
مهر ۳, ۱۴۰۰
سعید حیدری

تحلیل آقای دکتر محمد سعید حیدری مشاوره سرمایه گذاری شرکت سبد گردان سرمایه و دانش
شهریور ۲۴, ۱۴۰۰

تحلیل بنیادی شرکت بین المللی محصولات پارس تهیه شده توسط تیم تحلیل شرکت سبدگردان سرمایه و دانش
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

مصاحبه کارشناسان شرکت سبدگردان سرمایه و دانش
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰

دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار
شهریور ۱۱, ۱۴۰۰
شرکت سبدگردان سرمایه و دانش

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس یادداشت تحلیلی علی محسنی مدیر تحلیل شرکت سبدگردان سرمایه و دانش
شهریور ۱۱, ۱۴۰۰
نحلیل پتروشیمی غدیر

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر یادداشت تحلیلی علی محسنی مدیر تحلیل شرکت سبدگردان سرمایه و دانش